Llista per a la Residència

Per tal de vetllar per la salut i seguretat dels nostres residents, és requisit imprescindible que els animals que ingressin a la residència no representin cap risc sanitari per a les altres mascotes i hagin estat tractats recentment contra paràsits interns i externs.

Documentació:

  • Cartilla sanitària o passaport actualitzats.

  • Document d’identificació amb microxip, si el resident és un gos.

Altres:

  • Opcionalment collar, corretja, manta, llit i una joguina.

  • Medicació, tractament o suplement nutricional que l’animal necessiti prendre durant l’estada.

  • No és necessari portar l’aliment si no és per prescripció veterinària.

A més, el propietari o la persona responsable de l’animal haurà de facilitar:

  • DNI o passaport en regla.

  • Adreces i telèfons de contacte de familiars o d’amics si sortiu de viatge.

  • Referència d’un centre veterinari en cas de malaltia o emergència.

El Centre dels Animals Arasa disposa d’un servei veterinari propi.