Nuclis Zoològics

Nuclis zoològics

Els nuclis zoològics són tots aquells centres i establiments que alberguen, comercialitzen, tracten i reprodueixen animals.

Per tal de registrar i obrir un nucli zoològic, heu d’aportar d’un programa d’higiene i profilaxi elaborat per un/a veterinari col·legiat, que us podem elaborar.

Consulteu-ne els tràmits.