Identificació

La identificació és obligatòria en gossos, gats i fures a partir dels tres mesos d’edat.

A més de ser un requisit imprescindible per a la obtenció del passaport i poder viatjar a l’estranger amb la mascota, la identificació amb microxip serveix per a demostrar la propietat en cas de robatori o disputa i és clau en la recuperació de la mascota en cas de pèrdua.

Un cop implantat el microxip, les dades del propietari i de l’animal es registren a un dels dos arxius existents: l’AIAC (arxiu de caràcter privat depenent del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya) o l’ANICOM, (arxiu de caràcter oficial depenent del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya), a més de donar-se d’alta al municipi de residència.

El conjunt d’arxius d’identificació que hi ha a l’Estat espanyol formen el REIAC.

Europetnet conté les dades registrals de més de 75 milions de mascotes procedents dels arxius d’identificació animal europeus.