Política de privacitat

La persona que es registra autoritza expressament Centre dels Animals Arasa a incloure les dades que figuren en els camps anteriors en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, necessàries per a la correcta prestació del seu servei d’informació. El responsable d’aquest fitxer és Centre dels Animals Arasa. Les dades de caràcter personal proporcionades seran tractades per Centre dels Animals Arasa, carrers Vergés Pauli 27 i Marina 8 de Tortosa (43500 Tarragona), arasa@centredelsanimals.com, telèfons +34 977446271 i 977445596, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). A efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació previstos per aquesta llei, Centre dels Animals Arasa es compromet a no utilitzar les dades recollides per a un altre fi que el d’oferir el seu servei d’informació i a no cedir-les a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari. En cas de no voler rebre més informació de Centre dels Animals Arasa, dirigeixi un correu a arasa@centredelsanimals.com indicant en l’assumpte BAIXA DE CORREU I INFORMACIÓ.