Passaports

La informació continguda en aquesta pàgina és a títol orientatiu solament.

Consulteu els requisits específics del país on penseu viatjar amb la vostra mascota i acudiu al veterinari.

Viatges a l’estranger amb la mascota

Si heu previst de viatjar a l’estranger amb la mascota, és convenient que n’esteu ben informats de tots els requisits perquè no tingueu cap imprevist.

El 3 de juliol de 2004 va entrar en vigor el Reglament 998/2003 del del Parlament Europeu i del Consell Europeu de 26 de maig de 2003 sobre els requeriments pel que fa a la salut animal aplicables al moviment d’animals de companyia sense finalitats comercials.

El Reglament s’aplica als desplaçaments de gossos, gats i fures d’un estat membre a un altre o procedents de països tercers, els quals hauran d’anar acompanyats d’un Passaport Europeu de Mascotes.

Els gossos, gats i fures han d’estar identificats amb microxip i anar acompanyats d’un certificat inclòs en el passaport per a animals de companyia, expedit per un veterinari autoritzat, en el qual consti que han estat vacunats contra la ràbia.

Alguns països exigeixen requisits específics com Finlàndia, Noruega, Malta, Irlanda o el Regne Unit (Pet Compliance Checklist).

Per a més informació llegiu el document Viatjar a l’estranger amb animals de companyia del COVB o consulteu la secció Viajar con animales de compañía del Ministerio de Agricultura.