Endoscòpia

Pioners en l’endoscòpia de petits animals.

Clínica i Acupuntura Veterinària participa, des dels seus inicis, en el Grup d’Endoscòpia de l’Associació de Veterinaris Especialistes en Petits Animals, rep informació actualitzada dels nous avenços i assisteix a cursos i jornades especialitzades.

L’endoscòpia és una tècnica mínimament invasiva. Per les obertures naturals del cos, o a través de petites incisions,  podem visualitzar i  intervenir en òrgans que, d’una altra forma, necessitarien de cirurgia convencional.

Els equips i la formació adquirida ens permeten desenvolupar una varietat de tècniques:

Rinoscòpia  (fosses nasals), otoscòpia (conducte auditiu), citoscòpia (aparell reproductor femení), colonoscòpia (recte i colon), presa de biòpsies, laringoscòpia, gastroscòpia, traqueo-broncoscòpia, laparoscòpia, cossos estranys: ossos, pilotes, agulles, hams…

Llegiu més informació sobre els avantatges de l’endoscòpia veterinària i els procediments endoscòpics a Lap Spay.